Read more about the article TƯ DUY OWNER-SHIP – KHI NHÂN VIÊN CŨNG LÀ NGƯỜI CHỦ DOANH NGHIỆP
Tư duy Ownership – Khi nhân viên cũng là người chủ doanh nghiệp

TƯ DUY OWNER-SHIP – KHI NHÂN VIÊN CŨNG LÀ NGƯỜI CHỦ DOANH NGHIỆP

Tư duy Ownership chính là một tư duy quan trọng mà nếu không có nó thì việc một người trẻ đi làm mà mãi chẳng thăng tiến được cũng là điều dễ hiểu. Nó sẽ quyết định rằng bạn sẽ là ai, sẽ đạt được điều gì, sẽ trở thành con người như thế nào. Một tư duy mà cả bạn hay tôi đều phải hiểu được nếu muốn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình.

Continue ReadingTƯ DUY OWNER-SHIP – KHI NHÂN VIÊN CŨNG LÀ NGƯỜI CHỦ DOANH NGHIỆP